O mně

Theodora Toulcová
terapeut těla a duše 

Naše spolupráce Vám otevře cestu k naplnění smyslu života, a následně se rozvine i Vaše skutečná seberealizace. Chcete-li se dozvědět více, pátrejte též http://optiforlife.com v OptiDepozitáři ponechaném k tomuto účelu. 

Výsledky jsou rychlé, komplexní a trvalé.

Vím, že každý člověk může žít dobře, má vrozené předpoklady ke spokojenému životu. Akorát v průběhu let se tato schopnost zatemňuje náplavou vnějších vlivů, nesplněných snů, bolesti a osobních selhání. Posláním terapeuta je zprostředkovat odstranění nánosů, pomáhat lidem najít cestu ke zdraví a spokojenosti. Společně znovu objevíte své potlačené zdroje, se smysluplnou a empatickou podporou uvítáte svoji „změnu sebepojetí“ a dokážete zdánlivě nemožné: zvrátit svůjzdravotní a psychický nesoulad či nemoc, ve skutečné plnohodnotné prožívání. Tehdy se uzdravíte a budete šťastní.

Stav společnosti u nás ještě nedozrál k plošně hrazenépsychoterapeutické péči svým občanům, proto mé služby nejsou hrazené ze zdravotního pojištění. Nicméně, naše spolupráce nebude trvat léta, většinou ani měsíce. Můj přístup je unikátní a efektivní: nezabýváme se konkrétními podružnostmi, ale míříme přímo k jádru osobnosti, k sobě. Emoce nejsou předmětem našeho zájmu, jdeme za ně, tam, kde vznikají. Důležitá je příčina,nikoli následek. Zaobírání se důsledky nepřináší nic nežchvilkovou úlevu a opakované selhá. Postěžovánísi ani sebelítost k trvalé spokojenosti nevedou nikdy.

kontaktujte mě