Děti

Malé děti, malé starosti…. Přijďte, aby rostla jen vaše dítka, nikoliv jejich problémy.

Mládí má drive, vytrácí se s tím jak rosteme. Využijte sílu jeho potenciálu pro pokroky, které terapie umožňuje. Je to to nejvíce, co můžete svému dítěti dopřát!

Reference rodičů a mladších klientů

nedirektivní terapie hrou a poradenství pro mládež.

SamMia a Barunka

Dorka pracovala s dcerkou takovým způsobem, že se po 7 týdnech dostala z naprosto nepřijatelného psychického stavu. Byla zoufalá, propadala záchvatům pláče a doma i ve školce byla často nezvladatelná. Někdy se zase „zasekla“ sklonila hlavu a nereagovala. Pak ještě Dorka krátce pracovala s druhou dcerkou souběžně a nakonec byla spočlená sourozenecká terapie, asi čtyřikrát, pokud si vzpomínám. To proběhlo před dvěma lety (2017). Holčičky, dvojčata jsou zcela v pohodě. Nepřebírají za sebe navzájem zodpovědnost, neusurpují se, naopak fungují jako zdravý tým a jsou spolu rády. Jsem tak šťastná, že jsme se s Dorkou potkaly a její služby využily.

Katka

Dorku znám z FF UK od roku 2012. O několik let později jsem se rozhodla využít jejích služeb. Nejdříve jsem si posilovala svoji imunitu, upravila stravu a pak jsme k Dorce docházeli na nedirektivní terapii hrou s šestiletým synkem (v průběhu 10 měsíců 22x) a pokrok byl nevýslovný. Rozhodnutí pro terapii bylo důležitým mezníkem v životech členů celé rodiny a všech blízkých. Dorku jsem už doporučila příbuzným, tak to dělám dále, touto cestou i pro Vás 🙂

Theodor

K Dorince posílám kamarády, případně jim tlumočím rady, které po večerech získávám. To DorinkaMaminka dělá neochotně, ale říká, že lepší nežli nic. Je třeba být v kontaktu a jevit o sebe zájem. Někdy mám pocit, že mít mamku terapeutku je hrůza, ale asi to není ten nejhorší případ… jeden se prostě nemá šanci pohádat!

Olga a Petr

Teď už víme, co je ono „autentické bytí“ – já, moje žena a hlavně děti, od kterých jsme se to prostřednictvím Dorky „naučili“. Zvládáme chod domácnosti se zaměstnáním, nadcházející školní docházku a jsme připraveni cokoliv řešit s odstupem a nadhledem : -)(-:  Je to pocit volnosti a svobody, jakoby už nic v životě „nemělo proklouznout“ nevyužitě a naopak nedělat zbytečnosti navíc.

Petr, manželka a dcerky 10 a 7 let

Přišli jsme k Dorce na doporučení z kliniky Endala a to z důvodu vleklých psychosomatických problémů naší starší dcery. Dcerce se nejdříve návštěvy nezdály, ale záhy se k Dorce těšila. Koncem terapie jsme se dohodly, že by bylo fajn, aby se přidala i mladší sestra. Souběžně několikrát docházely samostatně, aby mohly nakonec obě společně, na sourozeneckou terapii. Tím nastal nový život celé rodině a my víme, že více jsme pro své děti a sebe udělat nemohli. Denně si uvědomujeme, co pro nás Dorka udělala. Dorka však říká, že jsme to pro sebe udělali sami, ona „jen nastavila zrcadlení“ v bezpečném prostředí a my rodiče jsme „nedali opravit děti“, ale aktivně jsme se účastnili a navíc s nadšením a s radostí.


Šárka (B)

Můj bratr mi vyzvedával od Dorky v Praze balíčky a celou dobu si myslel, že je to má spolužačka 😉 Když jsem to probíraly a já si uvědomila, jaký je mezi námi věkový rozdíl (fakt to není poznat), popadla mne panika, kdo se bude starat o mé děti, až Dorka nebude. Reagovala jsem bezprostředně a hned se lekla, co jsem to před Dorkou řekla. Nebyl ani čas se zastydět. Vzala to v pohodě a zkonstatovala, že je tu alespoň důvod, se vše prostě naučit sama! Známe se nejméně šest let. Je naším rodinným terapeutem a mým zpovědníkem, jak přes duchovno a vztahy, tak v péči o stravu a tělo. Povídat si s ní lze skutečně o všem! Od roku 2005 pracuji a žiji v Bruselu, se dvěma dětmi a manželem z Německa.

Kateřina

Je to už dva roky, ale skutečně denně si na Dorku s vděkem vzpomenu, jak nám moc pomohla! Dejte na mne a neváhejte s vyhledáním pomoci. Je jedno, zdali jsou vaše problémy malé, nebo se zdají neřešitelné.

Michaela

Dorku jsem si našla na FB pro svého sedmiletého syna. Navíc jsme s manželem absolvovali poradenství pro rodiče, úpravu rodinného stravování a já navázala se svojí individuální terapií. Co dodat 🙂 Děkuji, Dorko!

Děti

Dobrý dům stojí na pevných základech

Chování

Z pravidla zakročíme, když chování dítěte přináší problémy rodičům, nebo okolí, důležité je vnímat i odchylky, které upozorňují na nebezpečí pro samotné dítě. 

I zdánlivá drobnost může být symptomem něčeho závažnějšího. Vývoj dítěte je rychlý, to platí pro to dobré i špatné. Včasné odhalení pochybení, působí méně škod nutných k odstranění.

Trauma

Psychické nebo fyzické trauma dítěte, osob, zvířat a věcí blízkých, hluboce poznamenává celkový vývoj človíčka. I dospělý potřebuje v těžkých chvílích pomoci. 

Dítě postrádá zkušenost, mechanismy potřebné k vyrovnání se s následky traumatických situací. Nemůže to zvládnout samo, nedořešené trauma roste s ním a zákeřně číhá na příležitost, kdy se projeví.

Vztahy

V dětském věku se buduje individualita, vztahy s ostatními lidmi ji spoluvytvářejí, což může být pro malého člověka bolestné: sourozenecká rivalita, vztahy se spolužáky, vyrovnání se s autoritou, meze laskavosti babiček, klamné naděje, „noví rodiče“ to vše se může stát neblahou zátěží pokřivující vývoj dětské psychiky. 

Teenage

Dospívání je jednoznačně nejtěžším obdobím v životě: na mladé lidi doléhá odpovědnost dospělého, bez odpovídajících práv. Rozhoduje se o jejich budoucím životě, musejí se sami vyznat v možnostech, jež svět nabízí, mění se pohled na vztahy s vrstevníky, vyplouvají na povrch chyby dospělých a chodu společnosti, dosud neviděné nevinnýma očima dítěte a do toho všeho dochází k až drasticky rychlým fyzickým proměnám, včetně změn nálad přímo zapříčiněných kolísající hladinou hormonů. Setkání s terapeutem nabízí dospívajícím azyl, čas a prostor vystoupit z kolotoče zmatených vztahů, spočinout, v klidu vše promyslet z odstupu. Dává jim prostor zjistit, jak to všechno opravdu je.